แจ้งข่าวการสอบรับสมัครสอบ 2556: ข่าวรับสมัครสอบ ปปท. ประจำปี 2556

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ข่าวรับสมัครสอบ ปปท. ประจำปี 2556

ข่าวรับสมัครสอบ ปปท. ประจำปี 2556ป.ป.ท.เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากของกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 37 อัตรา
ตำแหน่ง
 1. นิติกร
 • คุณวุฒิ ปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • อัตราว่าง 23 อัตรา (ส่วนกลาง 21,ชลบุรี 1,เชียงใหม่ 1)
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี,บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
  • อัตรว่าง 1 อัตรา (ส่วนกลาง)
 • นักจัดการงานทั่วไป
  • คุณวุฒิ ปริญยตรีทุกสาขา
  • อัตรว่าง 5 อัตรา (ส่วนกลาง)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
  • อัตรว่าง 2 อัตรา (ส่วนกลาง)
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา
  • อัตราว่าง 1 อัตรา (ส่วนกลาง)
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • อัตราว่าง 3 อัตรา (ส่วนกลาง)
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • อัตราว่าง 2 อัตรา (ส่วนกลาง)
วิธีการสมัครงานราชการป.ป.ท. :
ยื่น ใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 14 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
รถประจำทางที่ผ่าน สาย 51,52,150,166 และ 356
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
รายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ หน้า: 1 2 3 4 5 6
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น